Přehled dotačních titulů

Přehled dotačních titulů za rok 2020 k 11.12. 2020

dotační titul částka
MmB - mládežnický sport 793 000
MmB - ledové plochy 403 000
MmB - celoroční činnost 620 000
MmB - účast na závodech synchro 70 000
MmB - vrcholový sport 116 000
MmB - talentovaná mládež 5 000
MmB - investiční dotace 290 000
JMK - letní škola rasobruslení 100 000
MŠMT - program Můj klub 215 600
Celkem 2 612 600

Celkově ve výši 2 612 600 Kč byla finanční dotace vyúčtována dle podmínek uvedených ve smlouvách, povětšinou na úhradu ledových ploch u pronajímatele HT real.

BrnoKlub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

 

Přehled dotačních titulů za rok 2019 k 31.12.2019

dotační titul částka
MmB - mládežnický sport 623 000
MmB - ledové plochy 340 000
MmB - celoroční činnost 620 000
MmB - účast na závodech synchro 70 000
MmB - vrcholový sport 124 000
MmB - talentovaná mládež 6 700
Celkem 1 783 700
MŠMT - program Můj klub 254 100

Celkově ve výši 2 037 800 Kč byla finanční dotace vyúčtována dle podmínek uvedených ve smlouvách, povětšinou na úhradu ledových ploch u pronajímatele HT real.

BrnoKlub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

 

Přehled dotačních titulů za rok 2018

dotační titul částka
MmB - mládežnický sport 547 000
MmB - ledové plochy 388 000
MmB - Brno Dragon Trophy 50 000
MmB - celoroční činnost 600 000
MmB - účast na závodech synchro 50 000
MmB - vrcholový sport 97 600
MmB - talentovaná mládež 7 200
MmB - investiční dotace - záznamové zařízení 120 000
Celkem 1 859 800
JMK - letní škola krasobruslení 150 000
MŠMT - program Můj klub 213 000

Celkově ve výši 2 222 800 Kč byla finanční dotace vyúčtována dle podmínek uvedených ve smlouvách, povětšinou na úhradu ledových ploch u pronajímatele HT real.

BrnoKlub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

 

Přehled dotačních titulů za rok 2017

dotační titul částka
MmB - mládežnický sport 471 000
MmB - ledové plochy 360 000
MmB - Brno Dragon Trophy 50 000
MmB - celoroční činnost 550 000
MmB - účast na MS synchro 50 000
MmB - vrcholový sport 74 500
Celkem 1 555 500

Celkově ve výši 1 555 500 Kč byla finanční dotace vyúčtována dle podmínek uvedených ve smlouvách, povětšinou na úhradu ledových ploch u pronajímatele HT real.

BrnoKlub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

 

Přehled dotačních titulů za rok 2016

dotační titul částka
MmB - mobilní ozvučení 145 000
MmB - ledové plochy 355 000
MmB - mládežnický sport 300 000
MmB - celoroční činnost 380 000
MmB - Brno Dragon trophy 50 000
MmB - účast na MS synchro 150 000
Celkem 1 380 000

Celkově ve výši 1 380 000 Kč byla finanční dotace vyúčtována dle podmínek uvedených ve smlouvách, povětšinou na úhradu ledových ploch u pronajímatele HT real.

BrnoKlub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.

 

Přehled dotačních titulů za rok 2015

dotační titul částka
investiční a neinvestiční dotace 300 000

Celková finanční dotace za rok 2015 ve výši 300 000 Kč byla použita na úhradu ledových ploch nájemci HT real.

BrnoKlub VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. je celoročně podporován Magistrátem města Brna. Děkujeme.